Kernkwaliteiten

Laag Holland heeft een uniek karakter omdat het een landschap is waar de tijd geen grip op lijkt te krijgen. Het gebied kent typische Hollandse vergezichten waarin grote luchten leunen op een laag liggend landschap; karakteristieke dijk-en lintdorpen die kronkelend al eeuwen lang aan de horizon staan. Het grote en open landschap bestaat voor een groot deel uit waterrijke veenweiden, hier en daar onderbroken door een dieper gelegen droogmakerij. Het grote aantal archeologische locaties, historische watergangen en de Middeleeuwse strokenverkaveling maakt het rijke verleden zichtbaar in Laag Holland. De vele weide- en moerasvogels zorgen voor een oorverdovend gekwetter in het voorjaar! Door het (toenmalige) Ministerie van VROM zijn de volgende samenhangende kernkwaliteiten onderkend:

• Grote openheid van het landschap
• Veel weide- en moerasvogels
• Oude geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen
• Veenpakketten
• Middeleeuwse strokenverkaveling en historische watergangen
• Groot aantal archeologische locaties
• Karakteristieke dijk- en lintdorpen