Links


  • Op de website natuurwegwijzer.nl kunt u voor diverse gebieden in Noord-Holland, waaronder het gebied Laag Holland, het actuele activiteitenaanbod van een aantal organisaties bekijken. 

  • Voor komende activiteiten van De Poelboerderij in Wormer kijkt u op www.poelboerderij.nl . 

  • En voor activiteiten van Water, Land & Dijken (de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Laag Holland) op www.waterlandendijken.nl


  • Bureau Toerisme Laag Holland is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten in Laag Holland. Op de website van dit bureau, www.laagholland.com, kunt u heel veel toeristische informatie en ideeën aantreffen.