Wat we doen

De organisatie Laag Holland voert de regie over het Nationaal Landschap. Visievorming op de vele thema’s (landschap, landbouw, natuur, water, recreatie, communicatie) vindt in de stuurgroep plaats.

Een belangrijke activiteit van de organisatie Laag Holland is het organiseren van financiële ondersteuning van initiatieven gericht op het versterken van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Laag Holland. Met het budget dat gekoppeld is aan het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland 2007 - 2013 (bestaande uit rijksmiddelen aangevuld door lokale en regionale partijen) ondersteunt de organisatie Laag Holland vooral met kleinschalige initiatieven gericht op behoud en versterking van de kernkwaliteiten. Grootschalige projecten en fysieke ingrepen worden ondersteund vanuit Europese subsidies of ILG-gelden.
 
Verder is de organisatie Laag Holland (en in het bijzonder het programmabureau) verantwoordelijk voor de communicatie en promotie van het gebied Laag Holland. Daarnaast werkt zij mee aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om de landschappelijke doelen te ondersteunen. Ook zorgt de organisatie Laag Holland voor een afstemming met initiatieven en projecten die niet binnen het uitvoeringsprogramma vallen, maar wel mede bijdragen aan het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Laag Holland.

Samenwerkingsverband
De organisatie Laag Holland is een samenwerkingsverband tussen de volgende partijen in het gebied:
 
- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Amsterdam
- Stadsdeel Amsterdam-Noord
- Gemeente Zaanstad
- Gemeente Castricum
- Gemeente Purmerend
- Gemeente Waterland
- Gemeente Schermer
- Gemeente Graft de Rijp
- Gemeente Beemster
- Gemeente Landsmeer
- Gemeente Oostzaan
- Gemeente Wormerland
- Gemeente Zeevang
- Gemeente Edam-Volendam
- Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland
- Staatsbosbeheer Noord-Holland
- LTO Noord
- Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Landschap Noord-Holland
- Vereniging Natuurmonumenten
- Milieufederatie